Saturday, January 15, 2011

एक संवाद - मृण्मय बरोबरचा

सकाळची वेळ.

मृण्मय दूध पितो आहे. अचानक त्याचा मूड बदलतो. स्वतः पिण्याच्याऐवजी त्याला माझ्याकडून दूध प्यायची लहर येते. १-२ घोट पिऊन झाल्यावर उत्साह संपुष्टात येतो. मी नुसताच कप हातात धरून कंटाळतो. शेवटी मी त्याला म्हणालो:
मी: तू बस असाच. मी माझी कॉफी संपवतो.
मृण्मय: नको. तू नको पिऊ.
मी: का रे?
मृण्मय: अरे ऽऽऽऽ... तू मला पाज. म्हणजे मी जिंकीन आणि तू हरशील

(म्हणजे माझे दूध आधी संपेल आणि मग तुझी कॉफी)

Smart isn't it? :)
मराठी powered by Lipikaar.com

1 comment:

Amrut said...

very Nice Mrunmay...thats smart boy.