Sunday, April 3, 2011

Broken Record aka Persistence

मृण्मय: बाबा, CD लाव ना...
बाबा: थांब, पिक्चर संपल्यावर लावतो...

झाले असे होते, मी आणि मेघना "No one killed Jessica" बघत होतो आणि अचानक चिरंजीवांनी मागणी केली. आम्हाला तो पिक्चर बर्‍याच दिवसांपासून बघायचा होता, त्यामुळे पिल्लूची मागणी सहजासहजी मान्य होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे त्याला dissuade करण्याचे माझे प्रयत्न चालू झाले. त्याला जेवायला दिले. आणि त्याचे होत आले असताना आम्ही पण घेतले. त्याचे जेवण होताक्षणी परत मागणी झाली.

मृण्मय: बाबा, CD लाव ना...
बाबा: थांब, पिक्चर संपल्यावर लावतो...
मृण्मय: नाही, आत्ता लाव...
बाबा: अरे थांब ना जरा, पिक्चर संपल्यावर लावतो...

मग काहीतरी विषय बदलला. परत २-५ मिनिटांनी..
मृण्मय: बाबाsss, CD लाव ना...ssss
बाबा: थांब, पिक्चर संपल्यावर लावतो...

असे करत आमचे जेवण झाले. परत रेकॉर्ड सुरु :)
मृण्मय: CD लाव नाssss...
बाबा: अरे, थोडाच वेळ राहिला आहे आता पिक्चरचा.. लावू लगेच संपल्यावर...
मृण्मय: नाही, आत्ता..

परत एक विषयांतर... अरे तो दादा आहे ना पिक्चरमधला, तो खोटं बोलला, म्हणून त्याला शिक्षा होणार आहे. This was good enough to keep Mrunmay engaged for another 10 mins or so, until the commercial break.

बाबा: (काहीतरी बोलून मृण्मयला distracted ठेवायचे म्हणून) काय बोअर लोक आहेत ना? जाहिराती लावल्या नसत्या तर पिक्चर लवकर नसता का संपला? हो कि नाही रे मृण्मय?
मृण्मय: बाबा, CD लाव ना......... (असे म्हणत CD च्या रॅककडे पळत जातो)
बाबा: अरे, आता थोडाच राहिला आहे...
मृण्मय: (परत माझ्याकडे येत..) अरे बाबाsss, अॅड बोअर आहेत ना, मग आपण माझी CD लावू ना आत्ता...
बाबा: !!!!

Finally the movie ended in another 15 mins or so. मृण्मय तोपर्यंत जागला आणि मग CD पाहत झोपला :)

I had heard about the broken record technique only in the negotiation skills training, but never really used it myself. Mrunmay helped me with understanding and practice too :)