Wednesday, April 11, 2012

बोलती बंद!!


मेघना: चला, जेवायला बसू यात...
मंदार: हो, चला, वेळ  झाली जेवायची...
मृण्मय: नाSSSहीSSS
मेघना डायनिंग टेबलकडे जाताजाता... मीच पहिली, मीच पहिली.. 

पहिला माझा नंबर 
पेढे खाऊ शंभर!!

मृण्मय (जागचा अजिबात न हलता...): ए आई, शंभर पेढे खाल्लेस तर पोट दुखेल तुझे!!! :)