Sunday, December 18, 2011

पक्का पुणेकर

"दादा, तू आमच्याकडे फारसा येत नाहीस" असे पुणेरी "सभ्य" भाषेत कसे सांगतात?
.
.
.
"आई, चल आपण दादाला घर दाखवू यात!!" :D
--मृण्मय

Friday, December 16, 2011

केशरी केसरी


हनुमानाची गोष्ट चालू आहे. 
बाबा - आणि मग हनुमान बेबी आला. त्याच्या आईचे नाव होते "अंजनी".
मृण्मय - आणि बाबाचे नाव होते "केसरी"...
बाबा - बरोबर.. 
मृण्मय - [केसरीच्या चित्रावर बोट ठेवत] बाबा - हा कसा "व्हाईट" आहे ना... म्हणजे "स्किन कलर"चा?
बाबा - [confused] हं.. मग?
मृण्मय - आणि त्याचे नाव बघ - "केसरी".. आपल्या झेंडयात असतो तसा कलर आहे का त्याचा??!!!
:D