Monday, February 28, 2011

डोकेबाज मृण्मय!!

स्थळ: तेजस फिटनेस पॉइंट
वेळ/काळ: आठवत नाही :(

माईआत्या: चल, जिममधे जाऊ
[मृण्मय बरोबर जातो]

मृण्मय: हे काय आहे?
माईआत्या: अरे हे पायाचा व्यायाम करायचे मशीन आहे...

मृण्मय: आणि हे?
माईआत्या: ते पोटाचे आहे...

[असे सगळे करत मृण्मय जिमच्या शेवटी पोहोचतो. चेहेर्‍यावर प्रश्नचिन्ह..]

मृण्मय: आणि मग डोक्याचे मशीन कुठे आहे?

[आख्खे जिम ROTFL :D :D]

1 comment:

Unknown said...

mast, aahech maza bhache hushar